bakac iz Višnjevca

01/28

Man´se dečka koji voli piti,
kraj njega ćeš gorke suze liti.

02/28

Duša pati zbog teškoga bola,
osam dana ne dolazi lola.

03/28

Sve ti mogu oprostiti lako,
al´nevjeru ne mogu nikako.

04/28

Što je ljubav,bure puno meda,
vrh poližeš osta samo bijeda.

05/28

Ne voli me moga dike mama,
svome sinu curu bira sama.

06/28

Kaže meni moja sestra Mara,
za Bećarac sele ti si stara.

07/28

Nemojte mi zamjeriti ljudi,
devet sati Bećarac me budi.

08/28

Ni godine mene slomiti ne mogu,
ja ću se bećarit´dok ne padnem s´nogu.

09/28

Nekad´pjevam,suze same teku,
imam dušu kao pamuk meku.

10/28

Ja godine prihvaćam i živim,
makar stara,Bećarcu se divim.

Katica iz Đeletovaca

11/28

Poljubi me ne žali me mladu,
ni´me nikad´ni´ko žalio na radu.

12/28

Al´ je lipo na polju kopati,
i vesele bećarce pjevati.

Katarina iz Višnjevca

13/28

Mala moja sam´da znaš,
kako ljubi tamburaš.

14/28

Draga moja malena sjedni mi na koljena,
sjedni malo bliže, dok m´žena ne stiže.

15/28

Kaži draga dal´me voliš,il´mi samo prkosiš,
tvojim crnim očima i rumenim usnama.

16/28

Čekat´ću te mala znaj,
za godinu ili dvije,
bit´ćeš mala kraj mene.

17/28

Zlatne niti naše sreće,
posvađat´nas nitko neće.

18/28

Mjesečina šorom sja,
mene neće malena,
a ja želim samo njoj,
da joj dadem prsten svoj

super baka

19/28

Sjaj mjeseče samo nemoj u veče,
već u zoru prati lolu moju.

Marko iz Semeljaca

20/28

Na Vrbaku razvilo se kolo,
u Semeljce dođi moja lolo.

21/28

Nema sela ko´što su Semeljci,
ni Vrbaka široka sokaka .

Anita iz Kelna /Njemačka

22/28

Bećarušo zakon ti je ime,
´ajd´napiši za Bećarac rime.

23/28

Pita Nijemac gdje su fina vina,
u Baranji veli njemu strina.

24/28

Ako želiš fino vino piti,
selo Daraž moraš posjetiti.

25/28

Selo Daraž ima dobre ljude,
svoje vino za kušanje nude.

26/28

Prvoklasno tu se vino kuša,
poručuje kuma Bećaruša.

27/28

Selo Daraž Dunavu je blizu,
pa tu jako komarice grizu.
Grizu one,blizu je tu voda,
sam´nek´grizu kad´su ženskog´roda .
Baja voli, kad ga jako svrbi,
da ga cura na to mijesto ljubi.

baka Reza

28/28

Vidi ti se po očima mala,
da se meni ne bi otimala.

iz Kopačeva

29/28

Pod hrastom je bila cura često,
pao žirić u nezgodno mijesto.

30/28

Udat´ću se ovu jesen neću,
već na treću,ako Bog da sreću.

31/28

Širi mi se moja suknjo bijela,
i sinoć si legla kraj švalera.

baka Manda iz Seoca

32/28

Srce puca u jednoga momka,
što je nisam njegova djevojka.

33/28

Srce puca al´puči ne može,
već od jada samo se raspada.

34/28

Šalile se ja i moja prija,
pod nama se srušila čuprija.

35/28

Oj prijače ne diraj u priju,
od prijanja bit´će milovanja.

36/28

Oj curice Julijana jel ti soba zagrijana?
Zagrijana kako nije pečica mi dobro grije.
Samo dojdi i podpali pa da vidiš kako žari.

Mira iz Petrevaca

37/28

Ljeto došlo i miriše cvijeće,
svi se ljube mene nitko neće.

38/28

Igrale se curice na brijegu,
našle Mišu smrznutog u snijegu.
Stisnule se pa u njega pušu,
nebi li mu povratile dušu.

baća Živko iz Vuke

39/28

Ljubio sam Katu i Mariju,
sad´ ću tebe Ano polagano.

40/28

Koja misli za mene seljaka,
nek´si kupi vreću opanaka.

Marija iz Semeljaca

41/28

Bila ruža cvala i opala,
a crvena istom napupala.

42/28

Varam lolu iz drugoga sela,
da podere što više cipela.

43/28

Kog´ne volim,a zamnom korači,
vedro nebo men´se naoblači .

44/28

Mislila je moja lola stara,
da se mala cura lako vara.

45/28

Udet ću se al´u selo neću,
već u drugo neće biti dugo.

46/28

Koso moja ´di ćeš mi ostati,
il´ u Rimu il´u tuđem trimu.

Mihaela iz Martina

47/28

Svake noći oko pola noći,
oko plota moj se dragi mota.

48/28

Čeka mene pa mu srce vene,
a ja luda ´odam ´di god kuda.

Mijo iz Lonje

49/28

Teško onoj što godine skriva,
neće bećar sa njom da uživa.

50/28

Volim onu što godine kaže,
s´njom je ljubav voditi naj draže.

51/28

Kad se stari panji zapališe,
udovice dobit´će još više.

52/28

Godine me evo pregaziše,
sad na ljubav ja ne mislim više.

Ljubica iz Šamca

53/28

Svud´po selu moj se dika fali,
´di parkira on svoj auto mali .

54/28

Diko moja ti vraga ne traži,
bit´će veći u mojoj garaži.

55/28

Đakovo je srce Slavonije,
a Vezovi dika Šokadije.

poziv iz Kraljeve Velike pokraj Lipovljana

56/28

Nek se ori,ori Slavonija cijela,
kad´pjevaju momci iz Kraljeve sela.

Manda iz Šumeća
šumi šumi javore

57/28

Srce moje zavito u rane,
k´o jabuka međ´ zelene grane.

58/28

Savila se loza oko gloga,
ljuta rana oko srca moga.

59/28

Savio se ružmarin zeleni,
crnoj zemlji a ti lolo meni.

60/28

Koliko je odavde do Broda,
sve to moja baraba prehoda.

61/28

Još se nije ´naj bećar rodio,
koj bi mene malu prevario.

Josip Cicka iz Crikvenice

62/28

Mara moja zlato moje malo,
voli mene za mene joj stalo.

63/28

Ljubim Maru cijelim svojim bićem,
hranim tilo i jelom i pićem.

64/28

Volim ženu kao oči svoje,
dao sam joj sve što j´bilo moje.
Mara iz Mikanovaca

65/28

Ljubi lolo moje fino tilo,
ni ti vako u rukama bilo.

66/28

Došo lola ništa me ne pita,
podajte mu novine da čita.

67/28

Šta b´tajila koga sam volila,
kad ga mlada volim još i sada.

68/28

Meni kažu da sam namaljana,
nek´pogode iz kojeg dućana.

69/28

Ružmarine ti nemaš vršike,
ti vršike a ja nemam dike.

70/28

Moja dike ne pije rakije,
samo vina k´o gospoda fina.

71/28

Ljubi lolo samo koja hoće,
nek´se zovu sve moje inoće.

72/28

Šiške moje al´mi lipo stoje,
čelo malo pa mi je pristalo.
Mirjana iz Gorjana

73/28

Na ćupriji popucale planke,
nema cura k´o što su Gorjanke.

74/28

U Gorjanu k´o u malom gradu,
malo nas je al´smo za paradu.
Josip Cicka iz Bilja

75/28

Zubi bijeli guzovi debeli,
to bećara u srce udara.

76/28

Oj curice pusti svoga vuka,
ja ću ćuku pa nek´se potuku.

77/28

Curica je pile milovala,
pile moje dobit´ćeš ti svoje.
Elizabeta iz Lipika

78/28

Nisu moje potonule lađe,
za mene se uvijek lola nađe.

79/28

Mila majko podaj me za diku,
makar kuća bila u šljiviku.

80/28

Ovo selo ne valja ni vraga,
u njem´nema ni mila ni draga.
Reza iz Kuševca

81/28

Ja Šokica a moj lola nije,
pa nas sve´dno jedno sunce grije.

82/28

Šokadija protjerala kera,
od večere pa do zore bijele.
Ana Široko Polje

83/28

Široko je Polje pokraj Vuke,
u njemu su cure k´o jabuke.
Marija iz Đakova

84/28

Neven vene al´nije u mene,
već u lole koji mene vole.

85/28

Meni moja svekrva poruči,
što god neznaš nek´te mama uči.
Evica iz Piškorevaca

86/28

Ja sam svoga okajala diku,
žutom svilom i maramom bilom.

87/28

Diko moja ti vrijeme ne gubi,
ne gledaj me već ti mene ljubi.

88/28

Cura stala i bećaru dala,
da poljubi njena usta mala.